Shop Mobile More Submit  Join Login
About Student Artist okita-cathonbonVietnam Recent Activity
Deviant for 6 Years
Needs Core Membership
Statistics 31 Deviations 173 Comments 7,543 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Activity


deviantID

okita-cathonbon
okita-cathonbon
Artist | Student
Vietnam
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Favourite style of art: fantasy, horror
MP3 player of choice: big bang
Wallpaper of choice: kagaya art
Favourite cartoon character: Holw (moving castle)
Interests
Không dô được Facebook nữa rồi, buồn wa' đee huhu oaoa.
Mí ngày nay thiệt là buồn chán, muốn làm rất nhiều thứ nhưng lại chả làm được ji` cả vì ngày đêm mắc tu luyện Conan thám tử nhí wahaha =)) Luyện nhìu đến mức tối ngủ mơ thấy xác chết nhức hết cả đầu =.='' mỏi hết cả mắt *_*

Mình quả là con bé lười biếng... chả biết làm được cái ji` ko nữa...
hay là lông nhông nghèo xơ xác đến cuối đời rồi ra đi vĩnh viễn luôn :((

Chết sớm đi cho khỏe, mình chẳng muốn lớn lên cũng chẳng muốn già đi :((

Thêm 1 tin bùn nữa là 14-3 bắt đầu đi học lại, Thầy Long dạy chứ không phải Cô Oanh dạy nữa, ko bik thầy dạy ra sao nữa haizzzzzz..........

Thui đi ngụ thui, mún ngụ cho wa ngày tháng ko bao giờ tỉnh dậy lun...

AdCast - Ads from the Community

×

Groups

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconokita-cathonbon:
okita-cathonbon Featured By Owner Jan 28, 2015  Student
omg! long time
Reply
:iconnickcuaviet:
nickcuaviet Featured By Owner Sep 18, 2011  Hobbyist Traditional Artist
fan art đẹp nhỉ :)
Reply
:iconhanakoto1208:
hanakoto1208 Featured By Owner Jun 22, 2011
Thanks for being my watcher ^^
Reply
:icongrimdreamart:
GrimDreamArt Featured By Owner Mar 2, 2011  Professional Traditional Artist
Many thanks for the favs and :+devwatch: !
Reply
:iconendsweep:
endsweep Featured By Owner Mar 1, 2011
thank you for many things :)
Reply
:iconokita-cathonbon:
okita-cathonbon Featured By Owner Jan 29, 2011  Student
thanks all for the favourites & watching me :iconfoxxdplz::iconfoxxdplz::iconfoxxdplz:
Reply
:iconokita-cathonbon:
okita-cathonbon Featured By Owner Jan 29, 2011  Student
i lấu lm rồi hok c z đy >.< ♥
Reply
:icondoresaurus:
doresaurus Featured By Owner Jan 29, 2011  Hobbyist General Artist
Heeeyyy Its been so long since I talked to you <3
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Dec 31, 2010   Photographer
Happy new yeart, my dear friend :heart:
Reply
Add a Comment: